Lykilhæfni

myndrænt

Íslenska
7 ára - 2020 - 2021

Stærðfærði
7 ára 2020 - 2021

Átthagafræði
7 ára 2020 - 2021

Tjáð sig frammi fyrir bekkjarfélögum
Leyst samlagningardæmi
með tölum frá 0 til 20
Borið virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum
Farið eftir einföldum reglum í umræðum
Leyst frádráttardæmi með
tölum frá 0 til 20

 


Sýnt háttvísi í leik og starfi


Lesið upphátt skýrt og áheyrilega

Lesið skrifað og borið saman tölur upp í 100

 

Lesið, skrifað og borið
saman tölur upp í 100

Þekkt einkunnarorð skólans
Valið lesefni eftir áhuga og lestrargetu
Unnið með einingar og tugi

Tekið þátt í hópavinnu og umræðum

 

Sagt frá lesefni og dregið saman aðalatriði

Lagt saman og dregið frá með
tölum upp í 100

Þekkt til styrkleika sinna
Sungið lög af söngdagskrá skólans
Notað óstaðlaðar mælieiningar s.s. bréfaklemmur, skref o.fl.
Þekki til Barnasáttmálans
Dregið rétt til stafs
Borið saman stærð, hæð,
breidd og lengd hluta.
Þekki til nokkurra starfa
Skrifað eigin frásagnir, sögur, ljóð og lesið fyrir samnemendur
Lýst og haldið áfram með talnamynstur sem endurtekur sig
Þekki deili á nokkrum mikilvægum byggingum í Reyjavík
Skrifað stuttar setningar með bil milli orða

 

Safnað gögnum, flokkað þau og talið

 

Þekki til rithöfundar
Guðrún Helgadóttir
H.C.Andersen
Greint milli sérhljóðaa og samhljóða
Lesið úr einföldum súlu-og línuritum
Þekki helstu veðurtákn
Greint milli sérnafna og samnafna
Sagt til um heilan og hálfan tíma á klukku
Þekkt og sagt frá nokkrum villtum dýrum á Íslandi
Beitt reglu um stóran staf í samnöfnum og í upphafi setninga
Notað hugtök sem varða tíma, s.s. heiti vikudaga og mánaða
Þekki til nokkurra smádýra / skordýra
Flokkað og greint tvívíð og þrívíð form í umhverfinu
Þekki deili á nkkrum fuglum
Borið saman lengdir og flatarmál með ágiskunum og mælingum
Þekki til hirngrásar t.d. vatns, fræja
Teiknað spegilása, spegilmyndir og samhverfumyndir
Reiknað tvöfalt meira og helmingi minna

Þekkt sléttar tölur og oddatölur