Íslenska


Markmið

 • Þekki hljóð og tákn íslensku bókstafanna
 • Þekki lestraráttina
 • Þjálfist í skrift og skriftarhreyfingum
 • Þjálfist í að nota rétt blýantsgrip

Leiðir

 • Hljóðaaðferðin
 • Sérhljóðakastali
 • Lesa ýmsar sögur og ljóð
 • Hafa bækur til að skoða í stofunni tengt ákveðnum viðfangsefnum
 • Orðaleikir
 • Orða og mynda spjöld uppi á vegg
 • Skapandi vinna
 • Skriftaræfingar
 • Frostig - sjónskynsæfingar - samhæfing augna og handa

Mat

Skoða hvaða bókstafi og hljóð nemandinn
þekkir að hausti og síðan að vori