Ef þú þekkir byrjunina vel veldur endirinn þér ekki áhyggjum

Okkur kom saman um að þetta væri ágætis titill á samvinnuverkefni vinnuhópsins Happaþrennunnar á námskeiðinu Margmiðlun og hugbúnaður á Tölvu- og upplýsingatæknibraut KHÍ. Vinnuhópinn mynda Björg Vigfúsína Kjartansdóttir, Jóna Björk Jónsdóttir og Kirsten Lybæk Vangsgaard. Við lögðum upphaflega af stað með þá hugmynd að meta nokkur forrit og vefsíður. Við héldum að það yrði meginvinnan en minni vinna færi í að lesa sér til og útbúa matsblaðið. Þetta reyndust hinir mestu órar. Tími okkar hefur allur farið í að dýpka þekkingu okkar á námskenningum, barnamenningu, notendaviðmóti, starfsemi heilans, sjónrænni skynjun og sveigjanlegum kennsluaðferðum, vega þær og meta og útbúa matsblað sem hentar okkur. Við skoðuðum nokkur matsblöð sem finnast á vefnum og í bókum til dæmis:
Haugland, Susan W. & Wright, June L. (1997) Young Children and Technology. A World of Discovery. Massachusetts. Allyn and Bacon.
http://www.childrenandcomputers.com/Evaluations/WebSites/webscale.htm
http://www.evalutech.sreb.org/criteria/cd.asp

Markmið okkar með því var að fá dýpri sýn í hugbúnaðinn sem við ætlum að skoða.. Við erum sammála um að gott er að blanda mismunandi hugmyndafræði og kennsluaðferðum saman til að geta komist til móts við mismunandi greindir og námsleiðir nemenda. Við ákváðum að láta hér staðar numið og nýta okkur matsblaðið fyrir lokaverkefnið okkar á brautinni. Titillinn á verkefninu lýsir þessum hugsanagangi vel. Matsblaðið hefur tekið miklum breytingum, upphaflega var það 52 spurningar í gagnvirku formi. Við sáum ekki fram á að það myndi nýtast sem skyldi og styttum það því verulega og breyttum forminu. Það yrði allt of viðamikið að ætla sér að hafa matsblaðið sem allsherjargreiningartæki á allar þær kenningar og aðferðir sem eru til. Við völdum á endanum að nota það sem greiningartæki fyrir barnvænt notendaviðmót og að láta það ná til tveggja kenninga sem okkur finnst æskilegt að hugbúnaður og vefsíður fyrir ung börn hafi á bak við sig. Þessar kenningar eru Hugsmíðahyggjan og Fjölgreindarkenning Howards Gardners. Við teljum að ef þær liggi að baki þá feli þær einnig í sér hugmyndafræði Malaguzzis og aðstæður fyrir sveigjanlega kennsluhætti sem taka mið af þörfum og þroska nemenda. Við prufukeyrðum matsblaðið með því að skoða marmiðlunarforritið KidPix og vefinn Mamamedia.com.

Vinnan við að skoða hugmyndafræði reyndist eins og áður sagði gríðarleg. Við völdum að fjalla um þá kennismiði sem höfða sterkt til okkar og við viljum hafa til hliðsjónar við gerð námsvefs fyrir 4-8 ára börn, lokaverkefnið okkar á brautinni. Þessir kennismiðir eru Howard Gardner, Jean Piaget, Jerome Bruner, John Dewey, Lev Vygotsky, Loris Malaguzzi og Seymour Papert. Við hugleiddum nánar um valdar kenningar útfrá okkar áhugasviði, eins og Hugsmíðahyggjuna, Fjölgreindarkenninguna, hugmyndafræði Reggio Emilo og um kennsluaðferðirnar samvinnunám og könnunaraðferðina.

Verkefnið okkar er samvinnuverkefni og það er reynsla okkar að við höfum bætt við þekkingu hver annarrar og útkoman sé dýpri og víðsýnni en við hefðum getað gert á eigin spýtur. Við hittumst oft til að fara yfir það sem við unnum í heimavinnunni okkar og höfðum til hliðsjónar að afraksturinn yrði sameiginlegur þannig að allar væru sáttar. Við útbjuggum vefsvæði fyrir verkefnið hjá MSN Communities þar sem við settum út skjöl, myndir og ræddum saman. Við fléttuðum nýja þekkingu við það sem við vissum áður, bættum við hana og bjuggum þannig til nýja sterkari þekkingu.


Í efnisyfirlit                                                                                     

© Björg Vigfúsína Kjartansdóttir - Jóna Björk Jónsdóttir - Kirsten Lybæk Vangsgaard
Síðast 01.04.2007

Efst á síðu